Wanneer jouw Nederlands op orde is, geeft je dat een prettig en zeker gevoel. Bovendien is taal je visitekaartje; je wordt er op beoordeeld. Niet voor niets is er de uitspraak: ‘Je krijgt nooit een 2e kans om een 1e indruk te maken.’

Zo heel moeilijk is de Nederlandse spelling niet, zeker niet als je die vergelijkt met de spellingregels van het Engels en Frans. Eigenlijk is het slechts zaak de regels – die vaak op de middelbare school voor het laatst zijn behandeld – weer even op te halen: hoe zat het ook weer met ‘t kofschip ....?

Na ruim 30 jaar in het middelbaar onderwijs werkzaam te zijn, weet ik waar de problemen liggen. Juist omdat ik op veel niveaus heb lesgegeven, ben ik in staat om op een simpele en makkelijk te begrijpen manier grammatica en spelling uit te leggen.

Nederlands, Engels en wiskunde behoren tot de 3 kernvakken die verplicht zijn; hoe meer inzicht je hebt in de Nederlandse taal, hoe makkelijker andere vakken worden. Denk maar aan het maken van samenvattingen en algemeen tekstbegrip bij vakken als bijvoorbeeld economie en geschiedenis. 

  • huiswerkbegeleiding     : alle klassen LWO en Havo
                                        VWO klas 1, 2, 3

(bij) les                        : alle klassen LWO en Havo
                                     VWO klas 1, 2, 3